K o n t a k a t

Upoštevajte, da morate biti za udeležbo na degustaciji polnoletni. Mladoletne osebe se lahko dogodka udeležijo le v spremstvu staršev ali zakonitih skrbnikov. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

booking za degustacijo
Address:

Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija

tajništvo
Tajništvo Vipava 1894
Phone:

+ 386 (0)5 367 12 00

S u b s c r i b e t o o u r N e w s l e t t e r

Stay up to date with the latest promotions, discounts and events: